Kadra Pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna: Zofia Bogusz, Małgorzata Gorczyca, Zofia Maziarz, Renata Jarosz, Hanna Fronc
Język polski: Barbara Cichoń, Anna Siepetowska, Małgorzata Kata, Edyta Zakrzewska
Język angielski: Monika Kolańska, Anna Siepetowska, Edyta Zakrzewska, Anna Szkutnik
Język niemiecki: Katarzyna Dąbrowska, Agata Cagara – Kierwicz
Historia i WOS: Agnieszka Czernecka
Przyroda i biologia: Barbara Wilczyńska, Hanna Fronc
Geografia: Magdalena Malecka, Luiza Tarkowska
Chemia i fizyka:  Anna Maciej
Matematyka: Daniel Makar, Dorota Myszka, Marta Zach
Informatyka: Daniel Makar, Piotr Wolan
Zajęcia komputerowe: Małgorzata Gorczyca, Renata Jarosz
Wychowanie fizyczne: Lucyna Moskal, Marcin Malecki, Patrycja Prytek, Magdalena Malecka, Anna Rzeszutko
Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne: Renata Laskowska
Technika
Daniel Makar
Edukacja dla bezpieczeństwa: Marcin Malecki
Wych. do życia w rodzinie: Lucyna Moskal
Religia: ks. Grzegorz Polak, ks. Jerzy Skimina, Piotr Wolan
Świetlica: Maria Nawalny, Krystyna Górecka, Ewelina Dudek
Bibliotekarz: Mirosława Stańczak
Pedagog szkolny: Renata Wojtanowicz-Sitarz
Logopeda: Sylwia Wojdyła
Psycholog Katarzyna Dąbek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Nina Rębisz, Anna Pawelec
Nauczyciele terapeuci:
Anna Pawelec, Nina Rębisz, Krzysztof Skrzypek, Renata Laskowska, Lidia Partyka
Doradca zawodowy:
Cecylia Błażejowska